Hvad skal en ansættelseskontrakt indeholde?

author-avatar

af Alexander Kragh

En ansættelseskontrakt kan sammensættes på mange forskellige måder, men der er en række krav i lovgivningen, der skal overholdes før den er gyldig. Vi beskriver her, hvordan du laver en god ansættelseskontrakt, der lever op til lovens krav.

Visse oplysninger er et mindstekrav

Selvom en ansættelseskontrakt kan skrives på mange forskellige måder, er der en række oplysninger, der skal indgå i en ansættelseskontrakt for at den er gyldig i henhold til loven. Ansættelsesbevisloven beskriver en række oplysninger der skal indgå i ansættelseskontrakten, uanset hvilken type ansættelse der er tale om. Du skal derfor sikre dig, at følgende oplysninger fremgår af din ansættelseskontrakt:

  • Oplysninger om parter: Arbejdsgiverens og lønmodtagerens navn og adresse.
  • Arbejdets udførelse: Arbejdsstedets beliggenhed eller i mangel heraf, hvor arbejdet hovedsageligt udføres.
  • Arbejdsområde: Beskrivelse af arbejdet eller angivelse af lønmodtagerens titel, rang, stilling eller jobkategori.
  • Tiltrædelse: Ansættelsesforholdets begyndelsestidspunkt.
  • Varighed: Ansættelsesforholdets forventede varighed, hvis der er tale om tidsbegrænset ansættelse.
  • Ferie: Lønmodtagerens rettigheder med hensyn til betalt ferie, herunder om der udbetales løn under ferie.
  • Opsigelsesvarsel: Varigheden af lønmodtagerens og arbejdsgiverens opsigelsesvarsler, eller reglerne herom.
  • Løn og tillæg: Den gældende eller aftalte løn, som lønmodtageren har ret til ved ansættelsesforholdets start, samt lønnens udbetalingsterminer. Derudover beskrivelse af tillæg og andre løndele, der ikke er inkluderet i selve lønnen, f.eks. pensionsbidrag og eventuel kost og logi.
  • Arbejdstid: Den normale daglige eller ugentlige arbejdstid.
  • Aftaler og regler: Angivelse af hvilke kollektive overenskomster eller aftaler, der regulerer arbejdsforholdet.

Bøde som konsekvens af manglende oplysninger

Hvis medarbejderen modtager en ansættelseskontrakt, der ikke indeholder de lovpligtige oplysninger, eller medarbejderen slet ikke får en ansættelseskontrakt, kan dette medføre bøde for arbejdsgiveren. Er der er tale om en mindre og undskyldelig fejl i ansættelseskontrakten, kan det medføre en bøde på omkring 1.000 kr. Hvis fejlen derimod har større betydning for medarbejderen, kan bøden løbe op i 2.500 kr. til 5.000 kr. Er der tale om alvorlige tilfælde, kan bøden løbe op i 13 ugers løn og i særligt grove tilfælde 20 ugers løn.

Du kan læse mere om, hvornår det er lovpligtigt at lave en ansættelseskontrakt her.

Yderligere oplysninger og forhold

En ansættelseskontrakt kan udover de lovmæssige krav også indeholde yderligere oplysninger, afhængig af den enkelte medarbejders ansættelsesforhold. Hvis der skal gælde vilkår for ansættelsen, der går ud over de lovpligtige oplysninger, skal disse også dokumenteres på skrift og underskrives af både arbejdsgiver og medarbejderen, enten som en del af ansættelseskontrakten eller som et tillæg til den eksisterende ansættelseskontrakt.

Vær opmærksom på overenskomster

Du skal som arbejdsgiver være opmærksom på, at der i medarbejderens ansættelseskontrakt skal tages højde for de særlige vilkår, der kan følge af den overenskomst, medarbejderen kan være omfattet af. Du skal derfor altid sikre dig, at eventuelle særlige vilkår, som medarbejderen har ret til i henhold til sin overenskomst, skal fremgå af ansættelseskontrakten.

Ændringer af ansættelsesvilkårene

Det sker ofte, at en medarbejders ansættelsesvilkår ændrer sig. Det kan være en lønforhøjelse, nye arbejdsopgaver eller lignende. Når en medarbejders ansættelsesvilkår ændrer sig, skal dette også oplyses skriftligt. Dette vil typisk gøres ved hjælp af et tillæg til medarbejderens eksisterende ansættelseskontrakt. Tillægget til ansættelseskontrakten beskriver altså, hvilke vilkår i den oprindelige ansættelseskontrakt, der skal ændres, hvad ændringen omfatter, og hvornår ændringen træder i kraft.

Mere inspiration

Vi har udarbejdet to skabeloner til ansættelseskontrakter, så du kan komme godt i gang. Dem finder du her:

Skabelon: Ansættelseskontrakt til funktionærer

Skabelon: Ansættelseskontrakt til timelønnede
 

Denne artikel er udarbejdet i samarbejde med Legal Desk

×

Send os en mail

Udfyld felterne herunder, og vi kontakter dig hurtigst muligt.

(Required)
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.

Bliv kontaktet

Send os en mail

Indryk annonce