Det er vigtigt, at virksomheder har styr på ansættelseskontrakten

Hvorfor skal jeg lave en ansættelseskontrakt?

author-avatar

af Marianne Kobberø

En ansættelseskontrakt er i bund og grund en skriftlig aftale mellem arbejdsgiver og medarbejder, som sikrer faste rammer for begge parter. Der er mange gode grunde til, at der bliver lavet et aftaledokument, og at den skal være i orden.

📄 TIP: Hent en skabelon på en kontrakt, der overholder reglerne. Så kommer du nemmere videre i ansættelsen af din nye medarbejder. Hent enten skabelonen: Ansættelseskontrakt til funktionærer eller skabelonen: Ansættelseskontrakt til timelønnede

Ansættelseskontrakt er et lovkrav

Hvorvidt en arbejdsgiver ønsker at lave en ansættelseskontrakt vil i langt de fleste tilfælde slet ikke være et valg. I henhold til Ansættelsesbevisloven har du som arbejdsgiver pligt til at give enhver medarbejder, der opfylder følgende betingelser, en kontrakt:

  • Ansættelse i mere end 8 timer om ugen. Medarbejderen skal arbejde mere end 8 timer om ugen i gennemsnit. Det betyder, at betingelsen f.eks. også vil være opfyldt ved en medarbejder, der arbejde 16 timer hver anden uge.
  • Ansættelse i mere end en måned. Medarbejderen skal være ansat i mindst en måned. Det betyder, at betingelsen ved langt de fleste ansættelser er opfyldt – medmindre der er en klar aftale om, at medarbejderen skal ansættes i mindre end en måned.

Ovenstående betingelser betyder i praksis, at næsten alle medarbejdere er omfattet af ansættelsesbevisloven, og at du som arbejdsgiver altså er forpligtet til at give dem en ansættelseskontrakt.

Hvis du som arbejdsgiver er forpligtet til at give din medarbejder en kontrakt, skal du desuden være opmærksom på, at ansættelseskontrakten skal være underskrevet af både arbejdsgiver og medarbejder senest en måned efter medarbejderens ansættelse.

Du kan få en bøde, hvis der ikke foreligger en ansættelseskontrakt

Hvis du som arbejdsgiver har pligt til at give din medarbejder en kontrakt, men enten ikke har givet en ansættelseskontrakt, eller har givet et dokument, der ikke indeholder de rette oplysninger, kan du som arbejdsgiver få en bøde.

Størrelsen på bøden afhænger af de konkrete vilkår, men vil ofte blive takseret i henhold til tidligere sager som følger:

  • Manglende ansættelseskontrakt generelt
  • Hvis der ikke er givet en ansættelseskontrakt til medarbejderen, vil det generelt medføre en erstatning til medarbejderen på omkring 2.500 kr. Hvis medarbejderen har bedt om at få en ansættelseskontrakt, men stadig ikke modtaget den, vil erstatningen ofte løbe op i 5.000 kr.
  • Manglende ansættelseskontrakt givet anledning til tvist
    Hvis medarbejderen ikke har modtaget kontrakten, og dette har givet anledning til en tvist omkring ansættelsens vilkår, eller hvis den manglende ansættelseskontrakt gav anledning til risiko for en sådan tvist, vil erstatningen til medarbejderen kunne blive helt op til 7.500 kr.
  • Bevidst undladelse fra arbejdsgivers side
    Hvis medarbejderen ikke har modtaget en ansættelseskontrakt, og dette er et bevidst valg fra arbejdsgiveren for at vildlede medarbejderen, kan erstatningen til medarbejderen løbe op i 25.000 kr. og i særligt grove tilfælde det, der svarer til 20 ugers løn.

En erstatning for arbejdsgivers manglende udlevering af ansættelseskontrakt kan dog undgås, hvis arbejdsgiveren giver den skriftligt umiddelbart efter, at det er krævet af medarbejderen. Du bør derfor som arbejdsgiver reagere hurtigt, hvis en medarbejder berettiget beder om en skriftlig kontrakt.

Ansættelseskontrakten giver klarhed for begge parter

Udover at ansættelseskontrakten er en pligt for dig som arbejdsgiver, og at du kan blive påkrævet at betale erstatning til medarbejderen, hvis du ikke opfylder dette, er der også en række andre fordele ved ansættelseskontrakter.

En ansættelseskontrakt giver faste rammer og ro for både arbejdsgiver og medarbejder, da de overordnede vilkår for ansættelsesforholdet kommer på plads. På den måde kan eventuelle misforståelser og konflikter undgås, og de klare rammer skaber grobund for et bedre arbejdsmiljø.

Det er også hensigtsmæssigt, at en medarbejder med en tidsbegrænset stilling på under en måned får en ansættelseskontrakt, selvom det ikke er et lovmæssigt krav.

Denne artikel er skrevet i samarbejde med Legal Desk

Ofte stillede spørgsmål

I Danmark er det lovpligtigt for arbejdsgivere at udlevere et skriftligt ansættelsesbevis til medarbejdere, hvis arbejdstid overstiger gennemsnitligt tre timer ugentligt i fire på hinanden følgende uger.

For at lave en ansættelseskontrakt i Danmark, skal arbejdsgiver inkludere specifikke oplysninger som angivet i “Lov om ansættelsesbeviser og visse arbejdsvilkår”, herunder arbejdsgiverens og medarbejderens navn og adresse, jobbeskrivelse, ansættelsesperiode, løn, arbejdstid, og andre væsentlige vilkår.

Ja, i Danmark kan en person fortryde et job selv efter at have underskrevet ansættelseskontrakten. Dog skal vedkommende overholde de opsigelsesvarsler og betingelser, der er fastlagt i kontrakten eller gældende lovgivning. Dette kan indebære at give en opsigelse til arbejdsgiveren i overensstemmelse med kontraktens vilkår.

×

Send os en mail

Udfyld felterne herunder, og vi kontakter dig hurtigst muligt.

(Required)
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.

Bliv kontaktet

Send os en mail

Indryk annonce